Brascross Algemeen

De Brascross wordt georganiseerd voor het plezier van de rijders en publiek. Het gaat daarom vooral om de uitstraling van de deelnemende voertuigen, het showeffect en de interactie met het publiek.

Door in te schrijven voor deelname aan de Brascross ga je akkoord met de door de organisatie opgestelde regels, reglement en algemene voorwaarden, inclusief de handhaving.

Per inschrijving heb je recht op 30m2 (exclusief deelnemend voertuig) op het rennerskwartier/camping. Indien je meer plek nodig hebt, dien je daarvoor een extra camper/caravan ticket te kopen. Dit is nodig omdat wij anders geen inzicht hebben op wanneer het rennerskwartier vol zit en er zodoende onveilige situaties kunnen ontstaan.

In alle brascross klassen zijn deelnemers verplicht zich te verkleden, zowel zaterdag als zondag! Deelnemers die niet de moeite nemen er iets moois en origineels van te maken en/of niet verkleed zijn worden door de organisatie, zonder teruggave van het inschrijfgeld, uitgesloten van deelname aan de Brascross. Hierop zal gecontroleerd worden. De meest originele deelnemers ontvangen een mooie prijs.

Reglement Drie en een Quad klasse

Klasse waarin enkel quads en zijspannen deelnemen. Afgelopen jaar waren er zoveel quads dat er vanwege de veiligheid is besloten om hiervoor een aparte klasse te maken. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar. Crosservaring is in verband met speciale effecten op de crossbaan vereist.

Maximaal 2 deelnemers per inschrijving.

Inschrijving kost €55,- + €15,- MON verzekering per deelnemer. Elke deelnemer mag op het rennerskwartier blijven slapen en heeft 3 dagen toegang tot het festivalterrein. Zaterdag 2 x 15 minuten en zondag 2 x 15 minuten de Brascrossbaan op tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

Indien je als deelnemer in het bezit bent van een MON-pas, dan krijg je de €15,- MON verzekeringsgeld terug via een in te vullen formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de MON inschrijfbalie op het evenement.

Mogelijkheid tot aanschaf 1 extra rennerskwartierkaart per deelnemer (€90,- niet beschikbaar in reguliere verkoop). Met een rennerskwartierkaart mag je op het rennerskwartier blijven slapen (let op, is exclusief caravan/camperticket) en heb je drie dagen toegang tot het festivalterrein.

Leeftijd:

Leeftijd vanaf 16 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.

Kledingeisen:

Goedgekeurde helm voor motorgebruik is verplicht. Een bouwhelm, fietshelm, legerhelm, skihelm etcetera is niet toegestaan.

Het dragen van handschoenen, lange broek, bovenkleiding met langen mouwen én stevige schoenen of crosslaarzen is verplicht.

Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.

De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.

Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.

Voertuigeisen:

Het voertuig moet in een goede conditie zijn en mag geen gevaar opleveren voor toeschouwers, overige deelnemers en jezelf. Hierop wordt streng gecontroleerd.

Je voertuig zal moeten voldoen aan de geluidsnorm van maximaal 92dB/A.

Het voertuig dient te beschikken over 2 goed werkende remmen. Alleen een voor- of achterrem volstaat niet.

Voertuigen moeten glasvrij, en vrij zijn van harde kunststoffen zoals spiegels, reflectoren, lampen enz.

Alle scherpe en/of uitstekende delen, zoals voetsteunen, standaard, koplampsteunen e.d., moeten zijn verwijderd of zijn voorzien van beschermende rubbers.

Voetsteunen mogen ook opklapbaar zijn.

Stro, hooi of ander brandbaar materiaal op of aan het voertuig zijn verboden, dit vanwege brandgevaar op het voertuig en/of langs de baan.

Maximaal 1 persoon per Quad of 2 personen per Zijspan.

Startnummer moet aan de voorzijde en beide zijkanten goed leesbaar zijn, witte platen met zwarte nummers.

Alleen voertuigen met 3 of 4 wielen toegestaan.

Quads:

De diameter van het achterwiel mag maximaal 10 inch zijn, er zijn geen bepalingen voor de maat van het voorwiel.

De voertuigbreedte mag maximaal 135 cm zijn.

Eventuele voertuigverbreding is alleen toegestaan d.m.v. wielblokken voor en achter of verbrede achteras.

Bij een achteras uit een geheel voldoet één rem voor beide achterwielen.

Aan beide zijden tussen de wielen moet een staaf aangebracht worden om te voorkomen dat de wielen in elkaar haken.

Achter de zitting moet zich een bumper bevinden, de lengte en de breedte van de bumper moet eindigen boven het achterste deel van het kettingtandwiel.

Een bumper moet aan de voorzijde gemonteerd worden om te voorkomen dat de wielen in elkaar haken.

Er dienen nerfbars ter hoogte van de hiel van het spatbord gemonteerd te zijn.

Opklapbare en goed functioneren de voetsteunen en beschermroosters onder de voetsteunen zijn verplicht.

Een goed functionerend stroomonderbrekingscontact is een vereiste.

Minimaal 250CC

Zijspannen:

Zijspan beugels mogen niet buiten de bak uitsteken.

Gietwielen dienen te worden afgeschermd.

Een goed functionerend stroomonderbreking contact is een vereiste

Rennerskwartier:

Parkeren en/of overnachten kan op de daarvoor door de organisatie aangewezen plaats op het rennerskwartier.

Lees het camping reglement van het evenement zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Op het rennerskwartier wordt zo dicht mogelijk bij de fuik een ruimte vrijgehouden voor deelnemers die niet blijven overnachten zodat zij hier hun voertuigen kunnen neerzetten en ze niet ver hoeven te lopen naar het startterrein.

Het is ten strengste verboden om te rijden over het rennerskwartier (met uitzondering van het stapvoets rijden naar het parcours/rennerskwartier voor je eigen manche). Als dit wordt waargenomen is het voertuig inleveren! Als u hier over in discussie gaat volgt er verwijdering van het terrein.

Bij het verlaten van de parkeer/kampeerplek moet deze schoon worden achtergelaten.

Milieu:

Voor elk deelnemend voertuig is het gebruik van een milieumat in het rennerskwartier verplicht. (Milieumatten zijn te koop bij aankomst voor €20,- per mat). “Autoachtige” voertuigen dienen degelijk zeil te hebben minimaal zo groot als voertuig.

Alle deelnemers houden zo veel als mogelijk rekening met het milieu en de agrarische sector. Gebruik voor versieringen e.d. zo weinig mogelijk synthetische materialen zoals tempex, pvc, kunststof enz.

Er mag geen strooigoed uitgegooid worden, alleen organische stoffen als water, meel, rijst enz.

Keuring

Ieder voertuig voor deelname aan de brascross dient gekeurd te worden. Zonder keuring mag je niet de baan op.

Uw voertuig moet voldoen aan het technisch reglement om goedgekeurd te worden.

Keuring Luierklasse gebeurd in de fuik bij het opstellen voor de manche. Mocht je twijfelen zorg dat je een keurmeester van de MON je voertuig op voorhand keurt.

U kunt uw voertuig maximaal 3 maal ter keuring aanbieden, daarna bent u uitgesloten van deelname.

Cross

Het is verboden tegen de rijrichting in te rijden of te lopen, ook bij pech met het voertuig.

Tanken is alleen toegestaan op het rennerskwartier op een milieumat.

Het niet opvolgen van het (technisch) reglement, de kledingeisen, de vlagsignalen en de aanwijzingen van de organisatie heeft diskwalificatie tot gevolg.

Onsportief gedrag door deelnemers en/of hun team/fans heeft diskwalificatie tot gevolg.

Winnaar is het team dat in hun klasse de meeste rondes af weet te leggen. Met uitzondering van de Snevelbokken klasses en de Gescharrel met een Barrel klasse.

Geef mededeelnemers de ruimte om in te halen.

Het gebruik van alcoholische dranken en of drugs is tijdens of voor de wedstrijd niet toegestaan. Let op dit wordt gecontroleerd.

Baanafsleep vindt altijd plaats op eigen risico.

Alleen ingeschreven, verzekerde en gekeurde deelnemers, welke een polsbandje dragen voor de desbetreffende klasse, mogen aan de Brascross deelnemen.

Deelnemers dienen er voor te zorgen dat het voertuig capabel is om over het gehele circuit te rijden, inclusief bulten. Bij twijfel mag er niet worden gereden.

Voertuigen met rupsbanden zijn verboden.

Bij een defecte uitlaat of andere geluidsoverlast moet u dit onmiddellijk in het rennerskwartier herstellen.

Indien uw voertuig tijdens de wedstrijd niet meer aan het technisch reglement voldoen, wordt u uit de wedstrijd gehaald. Na aanpassing in het rennerskwartier is deelname weer toegestaan.

Vlagsignalen

Gele vlag – Let op! Gevaarlijke situatie.

Rode vlag – Onmiddellijk stoppen, niet verder.

Zwarte vlag +bord startnummer – Onmiddellijk stoppen, gediskwalificeerd.

Zwart-wit geblokte vlag – Finish, einde wedstrijd.

Deelname en bezoek op eigen risico

De organisatie, vrijwilligers en/of deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname in welke vorm dan ook.

De organisatie en/of vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (im)materiële schade aan personen, voertuigen of andere eigendommen.

Bij diskwalificatie, uitsluiting van deelname of het stopleggen van de wedstrijd kunt u geen aanspraak maken op teruggaaf van uw inschrijfgeld en/of licentiekosten.

Bezoekers, teamleden én fotografen moeten zich gedurende de wedstrijd achter de hekken bevinden. Professionele fotografen kunnen contact opnemen om foto’s te mogen maken langs de baan.

Bij deelname geeft u toestemming aan de organisatie om alle technische controles uit te voeren.

Plezier en veiligheid staat altijd voorop! Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.