Brascross Algemeen

De Brascross wordt georganiseerd voor het plezier van de rijders en publiek. Het gaat daarom vooral om de uitstraling van de deelnemende voertuigen, het showeffect en de interactie met het publiek.

Door in te schrijven voor deelname aan de Brascross ga je akkoord met de door de organisatie opgestelde regels, reglement en algemene voorwaarden, inclusief de handhaving.

Per inschrijving heb je recht op 30m2 (exclusief deelnemend voertuig) op het camping/rennerskwartier. Indien je meer plek nodig hebt, dien je daarvoor een extra camper/caravan ticket te kopen. Dit is nodig omdat wij anders geen inzicht hebben op wanneer het camping/rennerskwartier vol zit en er zodoende onveilige situaties kunnen ontstaan.

In alle brascross klassen zijn deelnemers verplicht zich te verkleden, zowel zaterdag als zondag! Deelnemers die niet de moeite nemen er iets moois en origineels van te maken en/of niet verkleed zijn worden door de organisatie, zonder teruggave van het inschrijfgeld, uitgesloten van deelname aan de Brascross. Hierop zal gecontroleerd worden. De meest originele deelnemers ontvangen een mooie prijs.

 

Reglement Brommercrossklasse powered by TvE

Klasse waarin enkel brommers deelnemen. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.

Maximaal 1 deelnemer per inschrijving.

Inschrijving kost €95,- per deelnemer incl. verzekering. Hiermee heb je recht op het hele weekend toegang tot de camping/rennerskwartier en het festivalterrein en mag je zaterdag 2x 15 minuten en zondag 2x 15 minuten crossen op de Brascrossbaan, tenzij wedstrijdleiding anders beslist.

Indien je als deelnemer in het bezit bent van een MON-pas, dan krijg je de €15,- MON-verzekeringsgeld terug via een in te vullen formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de MON-inschrijfbalie op het evenement.

 

Kledingeisen:

Goedgekeurde helm voor motorgebruik is verplicht. Een bouwhelm, fietshelm, legerhelm, skihelm et cetera is niet toegestaan.

Het dragen van handschoenen, lange broek, bovenkleding met lange mouwen én stevige schoenen of crosslaarzen is verplicht.

Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.

De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.

Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.

 

Voertuigeisen:

Het voertuig moet in een goede conditie zijn en mag geen gevaar opleveren voor toeschouwers, overige deelnemers en jezelf. Hierop wordt streng gecontroleerd.

Je voertuig zal moeten voldoen aan de geluidsnorm van maximaal 92dB/A.

Cilinderinhoud maximaal 50cc en 19mm carburateur.

Crossmotoren en zgn. Pitbikes zijn niet toegestaan in de Brommerklasse.

Het voertuig dient te beschikken over 2 goed werkende remmen. Alleen een voor- of achterrem volstaat niet.

Voertuigen moeten glasvrij, en vrij zijn van harde kunststoffen zoals spiegels, reflectoren, lampen enz.

Alle scherpe en/of uitstekende delen, zoals voetsteunen, standaard, koplampsteunen e.d., moeten zijn verwijderd of zijn voorzien van beschermende rubbers. Voetsteunen mogen ook opklapbaar zijn.

Stro, hooi of ander brandbaar materiaal op of aan het voertuig zijn verboden, dit vanwege brandgevaar op het voertuig en/of langs de baan.

Maximaal 2 personen per voertuig.

Startnummer moet aan de voorzijde en beide zijkanten goed leesbaar zijn, witte platen met zwarte nummers.

Alleen voertuigen met 2 wielen toegestaan.

 

Camping/rennerskwartier:

Parkeren en/of overnachten kan op de daarvoor door de organisatie aangewezen plaats op de camping/rennerskwartier.

Lees het camping/rennerskwartier reglement van het evenement zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Op de camping/rennerskwartier wordt zo dicht mogelijk bij de fuik een ruimte vrijgehouden voor deelnemers die niet blijven overnachten zodat zij hier hun voertuigen kunnen neerzetten en ze niet ver hoeven te lopen naar het startterrein.

Het is ten strengste verboden om te rijden over het camping/rennerskwartier (met uitzondering van het stapvoets rijden met voertuigen voorzien van 3 wielen of meer richting de fuik voor de start van je eigen manche). Als je toch wordt betrapt op het onnodig rondrijden op het camping/rennerskwartier wordt je voertuig 24 uur in bewaring genomen, word je een 2e keer betrapt of je gaat hierover in discussie volgt verwijdering van het terrein.

Bij het verlaten van de parkeer/kampeerplek moet deze schoon worden achtergelaten.

 

Milieu:

Voor elk deelnemend voertuig is het gebruik van een milieumat op de camping/rennerskwartier verplicht. (Milieumatten zijn te koop bij aankomst voor €20,- per mat). “Autoachtige” voertuigen dienen een degelijk zeil te hebben, minimaal zo groot als het voertuig.

Alle deelnemers houden zoveel als mogelijk rekening met het milieu en de agrarische sector. Gebruik voor versieringen e.d. zo weinig mogelijk synthetische materialen zoals tempex, pvc, kunststof enz.

Er mag geen strooigoed uitgegooid worden, alleen organische stoffen als water, meel, rijst enz.

 

Keuring:

Ieder voertuig voor deelname aan de brascross dient gekeurd te worden. Zonder keuring mag je niet de baan op.

Keuring Brommercross klasse gebeurd in de fuik bij het opstellen voor de manche. Mocht je twijfelen zorg dan dat je vrijdag of zaterdagochtend een keurmeester van de MON aanspreekt. Zij lopen rond over de camping/rennerskwartier en kunnen je voertuig op voorhand keuren, zo voorkom je teleurstelling vlak voor de start van je eerste manche.

Uw voertuig moet voldoen aan het technisch reglement om goedgekeurd te worden.

U kunt uw voertuig maximaal 3 maal ter keuring aanbieden, daarna bent u uitgesloten van deelname.

 

Cross:

Een inschrijving is voor 1 deelnemer. Je mag niet wisselen van rijder omdat je inschrijving is gekoppeld aan je startnummer. Zodra er gewisseld wordt van rijder is deze niet meer verzekerd!

Het is verboden tegen de rijrichting in te rijden of te lopen, ook bij pech met het voertuig.

Tanken is alleen toegestaan op de camping/rennerskwartier op een milieumat.

Het niet opvolgen van het (technisch) reglement, de kledingeisen, de vlagsignalen en de aanwijzingen van de organisatie heeft diskwalificatie tot gevolg.

Onsportief gedrag door deelnemers en/of hun team/fans heeft diskwalificatie tot gevolg.

Einduitslag wordt bepaald aan de hand van creativiteit, jurering hiervan is in handen van de wedstrijdleiding.

Geef mededeelnemers de ruimte om in te halen.

Het gebruik van alcoholische dranken en/of drugs is tijdens of voor de wedstrijd niet toegestaan. Let op dit wordt gecontroleerd.

Baanafsleep vindt altijd plaats op eigen risico.

Alleen ingeschreven, verzekerde en gekeurde deelnemers, welke een polsbandje dragen voor de desbetreffende klasse, mogen aan de Brascross deelnemen.

Deelnemers dienen er voor te zorgen dat het voertuig capabel is om over het gehele circuit te rijden, inclusief bulten. Bij twijfel mag er niet worden gereden. Voertuigen met rupsbanden zijn verboden.

Bij een defecte uitlaat of andere geluidsoverlast moet u dit onmiddellijk in het camping/rennerskwartier herstellen.

Indien uw voertuig tijdens de wedstrijd niet meer aan het technisch reglement voldoen, wordt u uit de wedstrijd gehaald. Na aanpassing in het camping/rennerskwartier is deelname weer toegestaan.

 

Vlagsignalen:

Gele vlag – Let op! Gevaarlijke situatie.

Rode vlag  – Onmiddellijk stoppen, niet verder.

Zwarte vlag +bord startnummer – Onmiddellijk stoppen, gediskwalificeerd.

Zwart-wit geblokte vlag – Finish, einde wedstrijd.

 

Deelname en bezoek op eigen risico

De organisatie, vrijwilligers en/of deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname in welke vorm dan ook.

De organisatie en/of vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (im)materiële schade aan personen, voertuigen of andere eigendommen.

Bij diskwalificatie, uitsluiting van deelname of het stop leggen van de wedstrijd kunt u geen aanspraak maken op teruggaaf van uw inschrijfgeld en/of licentiekosten.

Bezoekers, teamleden én fotografen moeten zich gedurende de wedstrijd achter de hekken bevinden. Professionele fotografen kunnen contact opnemen om foto’s te mogen maken langs de baan.

Bij deelname geeft u toestemming aan de organisatie om alle technische controles uit te voeren.

Plezier en veiligheid staat altijd voorop! Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.