HUISREGELS VAN DE CAMPING

 

De organisatie van het 24-uurs Solexrace Festival verwelkomt je graag op de camping. Voor een goede sfeer, maar vooral vanwege de veiligheid hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waar alle gasten zich aan moeten houden. Zet de vergunning van de 24-uurs solexrace niet op het spel en neem deze regels in acht, zodat we volgend jaar weer dit evenement kunnen organiseren.

Het terrein is geopend van vrijdag 23 augustus om 10.00 tot maandag 26 augustus 12.00 uur. Zaterdag en zondag is de camping geopend vanaf 10.00 uur.

Regels bij aankomst

Bij aankomst volg je de borden “camping” en die je naar de campingpost brengen. De campingpost zorgt voor uitreiking van de polsbandjes en het in orde maken van de papieren.

Alleen ingeschreven deelnemers en campinggasten mogen verblijven op dit terrein op vertoon van het polsbandje. Bij verlies van het polsbandje bent u genoodzaakt een nieuw bandje te kopen. Zonder bandje wordt u de toegang tot de camping geweigerd.

Voordat u op de camping wordt toegelaten wordt een inspectie uitgevoerd door de beveiliging van de camping waarbij gekeken wordt naar zaken die in strijdt zijn met de huisregels van het evenement:

Aggregaten zijn om veiligheid- en overlastredenen verboden op de camping.

Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers, caravans en tenten en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen verboden en worden dus ingenomen. Check je caravan en camper even en haal thuis alvast de gasfles eruit. Ook kleine gasflessen en gasstelletjes worden niet toegestaan!

Op de camping is het meenemen van brandstof voor de race toegestaan. Ga op een verantwoordelijke manier om met brandstof berg dit op een veilige manier op.

Personenauto’s worden niet toegelaten op het campingterrein. Dit geldt ook voor auto’s van het type Caddy of Combo. Er is een parkeerplaats nabij de camping.

Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze plaatsen op aanwijzing van het personeel, waarna de auto direct weer dient te worden verplaatst naar de parkeerplaats. We gaan er van uit dat iedereen zijn slaapplaats weer netjes mee naar huis neemt.

Voor motoren van zowel festival- als campingbezoekers is een aparte afgesloten parkeerplaats ingesteld.

Algemene huisregels

Op de camping is geen glas toegestaan. Op het kampeerterrein lopen normaal gesproken paarden.

Frisdrank is toegestaan, de consumptie hiervan wordt alleen toegelaten op de camping. Zelf meegebrachte alcoholische dranken worden in beslag genomen.

Open vuur is verboden. Hierop wordt streng gecontroleerd!

Er mag niet gebarbecued in worden i.v.m. brandgevaar in de bosrijke omgeving, met uitzondering van een apart ingerichte locatie bij de campingpost.

Het gebruik van vuurwerk, pyrotechnisch of soortgelijke materialen is ten strengste verboden.

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of het bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Er mag niet met voertuigen gereden worden op het campingterrein, behalve stapvoets naar de start.

Voor calamiteiten wordt u verwezen naar deze beveiligingsmensen en/ of naar de post bij de ingang. Er is EHBO aanwezig op het festival, deze is direct oproepbaar vanaf de ingangspost of via de bewaking.

De organisatie van de 24-uurs solexrace kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

De organisatie van de 24-uurs solexrace kan naar eigen inzicht bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van het campingterrein.

Er zijn ruime sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig op het campingterrein. Houdt deze ook schoon. U wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Bij de ingang van de camping worden vuilniszakken uitgedeeld.

Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners. Het is dus verboden luide muziek te draaien na het sluiten van het festival.

Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping.

Laat bij vertrek geen spullen, zoals tent, caravan, bankstellen achter hierop wordt voor vertrek streng op gecontroleerd.

Tenslotte verzoeken wij gebruikte tentharingen te verwijderen bij vertrek. Achter blijvende haringen kunnen gevaar opleveren voor de paarden wat ertoe leidt dat we volgend jaar het terrein niet meer mogen gebruiken.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie! Veiligheid staat altijd voorop!

De 24-uurs solexrace wil de goede band met onze omwonenden zo houden. Dit betekent dat we geen onnodige overlast willen veroorzaken. Houdt het leuk voor iedereen en maak de 24-uurs solexrace ook volgend jaar weer mogelijk!

Namens de organisatie wensen we je veel plezier toe!