Brascross Algemeen

De Brascross wordt georganiseerd voor het plezier van de rijders en publiek. Het gaat daarom vooral om de uitstraling van de deelnemende voertuigen, het showeffect en de interactie met het publiek.

Door in te schrijven voor deelname aan de Brascross ga je akkoord met de door de organisatie opgestelde regels, reglement en algemene voorwaarden, inclusief de handhaving.

Per inschrijving heb je recht op 30m2 (exclusief deelnemend voertuig) op het camping/rennerskwartier. Indien je meer plek nodig hebt, dien je daarvoor een extra camper/caravan ticket te kopen. Dit is nodig omdat wij anders geen inzicht hebben op wanneer het camping/rennerskwartier vol zit en er zodoende onveilige situaties kunnen ontstaan.

In alle brascross klassen zijn deelnemers verplicht zich te verkleden, zowel zaterdag als zondag! Deelnemers die niet de moeite nemen er iets moois en origineels van te maken en/of niet verkleed zijn worden door de organisatie, zonder teruggave van het inschrijfgeld, uitgesloten van deelname aan de Brascross. Hierop zal gecontroleerd worden. De meest originele deelnemers ontvangen een mooie prijs.

 

Reglement Schijt mét de bazen klasse

NIEUW bij de Brascross! Schijt mét de Bazen-Klasse: Het aller mooiste teamuitje!💪

Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per inschrijving.

Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en in het bezit van een autorijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.

Inschrijving kost €95,- per deelnemer incl. verzekering. Hiermee heb je recht op het hele weekend toegang tot de camping/rennerskwartier, het festivalterrein en mag je zaterdag 2x 15 minuten en zondag 2x 15 minuten crossen op de Brascrossbaan, tenzij wedstrijdleiding anders beslist.

Indien je als deelnemer in het bezit bent van een MON-pas, dan krijg je de €15,- MON-verzekeringsgeld terug via een in te vullen formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de MON-inschrijfbalie op het evenement.

Kledingeisen:

Goedgekeurde helm voor motorgebruik is verplicht. Een bouwhelm, fietshelm, legerhelm, skihelm et cetera is niet toegestaan.

Het dragen van handschoenen, lange broek, bovenkleding met lange mouwen én stevige schoenen of crosslaarzen is verplicht.

Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.

De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.

Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.

 

Voertuigeisen:

Het voertuig moet in een goede conditie zijn en mag geen gevaar opleveren voor toeschouwers, overige deelnemers en jezelf. Hierop wordt streng gecontroleerd.

Het voertuig moet voldoen aan de geluidsnorm van maximaal 92dB/A.

Het voertuig moet een minimaal gewicht hebben van 750kg en een maximaal gewicht van 3500kg.

Maximale hoogte 4 meter, maximale breedte 3 meter.

Bestuurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs voor het deelnemende voertuig.

Het voertuig dient te beschikken over goed werkende remmen. Dit zal tijdens de keuring worden gecontroleerd door middel van een remproef waarbij je moet laten zien dat je een noodstop kan maken mocht dit nodig zijn.

Alle voertuigen met 3 wielen of meer moeten voorzien zijn van een dodemansknop die van buiten bediend kan worden zodat de motor uit kan worden gezet in geval van nood. Plaats deze aan de buitenkant op een voor de baancommissarissen makkelijk bereikbare plek, bijvoorbeeld op de motorkap. Voor de binnenkant is het goed als de bijrijder bij de contactsleutel kan om deze om te zetten mocht het nodig zijn. Indien het voertuig zo is omgebouwd dat de bestuurder van het voertuig af kan vallen, moet deze bestuurder ook een dodemanskoord om zijn pols hebben zodat het voertuig direct tot stilstand komt indien noodzakelijk.
Hoe installeer je een dodemansknop:
Benzinevoertuig: de +30 draad bij het contact losmaken, via de dodemansknop laten lopen en dan weer aansluiten op het contact.
Dieselvoertuig: de + draad van de brandstofpomp losmaken, via de dodemansknop laten lopen en dan weer aansluiten aan de brandstofpomp.

Voertuigen moeten glasvrij, en vrij zijn van harde kunststoffen zoals spiegels, reflectoren, lampen enz.

Alle ruiten moeten verwijderd zijn en de voorruit moet vervangen worden door gaas.

Elk voertuig is voorzien van een deugdelijk sleepoog.

Stro, hooi of ander brandbaar materiaal op of aan het voertuig zijn verboden, dit vanwege brandgevaar op het voertuig en/of langs de baan.

Startnummer moet aan de voorzijde en beide zijkanten goed leesbaar zijn, witte platen met zwarte nummers.

De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald op basis van originaliteit. Snelheid en/of vermogen spelen geen enkele rol bij de beoordeling. Een snelheid die niet past bij de rest van de voertuigen kan tot diskwalificatie leiden.

Alle scherpe en/of uitstekende delen, zoals voetsteunen, standaard, koplampsteunen e.d., moeten zijn verwijderd of zijn voorzien van beschermende rubbers. Eventuele voetsteunen mogen ook opklapbaar zijn.

Alle voertuigen die doorrijden indien de bestuurder eraf valt moet een werkende dodemansknop hebben.

Alle “autoachtige” voertuigen moeten een verzegelde en goedgekeurde schuim brandblusser binnen handbereik aan boord hebben.

Alle “autoachtige” voertuigen moeten per inzittende een gordel aan boord hebben.

 

Camping:

Parkeren en/of overnachten kan op de daarvoor door de organisatie aangewezen plaats op de camping/rennerskwartier.

Lees het camping/rennerskwartier reglement van het evenement zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Op de camping/rennerskwartier wordt zo dicht mogelijk bij de fuik een ruimte vrijgehouden voor deelnemers die niet blijven overnachten zodat zij hier hun voertuigen kunnen neerzetten en ze niet ver hoeven te lopen naar het startterrein.

Het is ten strengste verboden om te rijden over het camping/rennerskwartier (met uitzondering van het stapvoets rijden met voertuigen voorzien van 3 wielen of meer richting de fuik voor de start van je eigen manche). Als je toch wordt betrapt op het onnodig rondrijden op het camping/rennerskwartier wordt je voertuig 24 uur in bewaring genomen, word je een 2e keer betrapt of je gaat hierover in discussie volgt verwijdering van het terrein.

Bij het verlaten van de parkeer/kampeerplek moet deze schoon worden achtergelaten.

 

Milieu:

Voor elk deelnemend voertuig is het gebruik van een milieumat op de camping/rennerskwartier verplicht. (Milieumatten zijn te koop bij aankomst voor €20,- per mat). “Autoachtige” voertuigen dienen degelijk zeil te hebben minimaal zo groot als voertuig.

Alle deelnemers houden zo veel als mogelijk rekening met het milieu en de agrarische sector. Gebruik voor versieringen e.d. zo weinig mogelijk synthetische materialen zoals tempex, pvc, kunststof enz.

Er mag geen strooigoed uitgegooid worden, alleen organische stoffen als water, meel, rijst enz.

 

Keuring:

Ieder voertuig voor deelname aan de brascross dient gekeurd te worden. Zonder keuring mag je niet de baan op.

Op het camping/rennerskwartier lopen vrijdagmiddag, -avond en zaterdagmorgen keurmeesters rond. Zorg dat je voertuig ruim op tijd gekeurd is, voordat je baan op moet, om teleurstellingen te voorkomen.

Uw voertuig moet voldoen aan het technisch reglement om goedgekeurd te worden.

U kunt uw voertuig maximaal 3 maal ter keuring aanbieden, daarna bent u uitgesloten van deelname.

 

Cross:

Een team bestaat uit minimaal 4 deelnemers en maximaal 6 deelnemers inclusief bestuurder. Wisselen van voertuig is niet toegestaan. Bij de start is 1 bestuurder toegelaten. Tijdens de manche wisselen van bestuurder is niet toegestaan.

Het is verboden tegen de rijrichting in te rijden of te lopen, ook bij pech met het voertuig.

De baan dient gevolgd te worden zoals deze is aangelegd, dus niet afsnijden etc.

Tanken is alleen toegestaan op het camping/rennerskwartier op een milieumat.

Het niet opvolgen van het (technisch) reglement, de kledingeisen, de vlagsignalen en de aanwijzingen van de organisatie heeft diskwalificatie tot gevolg.

Onsportief gedrag door deelnemers en/of hun team/fans heeft diskwalificatie tot gevolg.

Einduitslag wordt bepaald aan de hand van creativiteit, jurering hiervan is in handen van de wedstrijdleiding.

Inhalen is verboden in deze klasse. Als een auto stilvalt mag er op aangeven van de vlagger voorbij gereden worden. Indien men op eigen initiatief inhaalt dan word je direct van de baan gehaald. Gebeurd het in de volgende manche weer dan word je als team uitgesloten van de Brascross voor de rest van het weekend.

Om de snelheid eruit te halen zodat het geen gescharrel met een barrelklasse 3 wordt en snel te kunnen reageren op stilgevallen voertuigen is besloten om tractors mee in de baan rond te laten rijden. Ook deze mogen niet ingehaald worden.

Het gebruik van alcoholische dranken en/of drugs is tijdens of voor de wedstrijd niet toegestaan. Let op dit wordt gecontroleerd.

Baanafsleep vindt altijd plaats op eigen risico.

Alleen ingeschreven, verzekerde en gekeurde deelnemers, welke een polsbandje dragen voor de desbetreffende klasse, mogen aan de Brascross deelnemen.

Deelnemers dienen er voor te zorgen dat het voertuig capabel is om over het gehele circuit te rijden, inclusief bulten. Bij twijfel mag er niet worden gereden. Voertuigen met rupsbanden zijn verboden.

Bij een defecte uitlaat of andere geluidsoverlast moet u dit onmiddellijk in het camping/rennerskwartier herstellen.

Indien uw voertuig tijdens de wedstrijd niet meer aan het technisch reglement voldoen, wordt u uit de wedstrijd gehaald. Na aanpassing in het camping/rennerskwartier is deelname weer toegestaan.

 

Vlagsignalen:

Gele vlag: Stoppen met rijden, als de gele vlag naar beneden gaat, mag je verder rijden.

Rode vlag: Stoppen met rijden en op aanwijzingen van de baancommissarissen de baan verlaten.

 

Deelname en bezoek op eigen risico

De organisatie, vrijwilligers en/of deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname in welke vorm dan ook.

De organisatie en/of vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (im)materiële schade aan personen, voertuigen of andere eigendommen.

Bij diskwalificatie, uitsluiting van deelname of het stop leggen van de wedstrijd kunt u geen aanspraak maken op teruggaaf van uw inschrijfgeld en/of licentiekosten.

Bezoekers, teamleden én fotografen moeten zich gedurende de wedstrijd achter de hekken bevinden. Professionele fotografen kunnen contact opnemen om foto’s te mogen maken langs de baan.

Bij deelname geeft u toestemming aan de organisatie om alle technische controles uit te voeren.

Plezier en veiligheid staat altijd voorop! Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.